Rueda bouwkosten- & adviesbureau

Diverse typen bouwbegrotingen

Investeringsbegroting

Met een investeringsbegroting maken wij een raming van de kosten die het totale bouwproject met zich meebrengt. Zowel de directe kosten (het fysieke bouwen) als indirecte kosten (bijvoorbeeld aankoop grond, legeskosten, adviseurskosten en dergelijke) zijn hierin opgenomen.

U kunt de investeringsraming gebruiken als leidraad bij de kostenbewaking van uw bouwproject en op deze manier doordacht met de uitvoering van uw bouwplannen beginnen.

Directiebegrotingen

Met een directiebegroting verzorgen wij voor u op regelniveau een gedetailleerde begroting op basis van bestek en tekeningen uitgesplitst naar uren, materiaal, materieel en onderaanneming.

In tegenstelling tot een inschrijfbegroting worden hierbij geen offertes aangevraagd maar wordt er gebruik gemaakt vanervaringscijfers. Voor specifieke onderdelen nemen wij contact op met de betreffende producent of leverancier.

Voor u als opdrachtgever krijgt u op deze manier eengedetailleerde inkijk in de bouwkosten en komt u niet voor verrassingen te staan bij een aanbesteding of uitgifte van bouwplannen.

Inschrijfbegrotingen

Deze begrotingen zijn veelal gericht op bouwbedrijven en worden op regelniveau aan de hand van bestek en tekeningen uitgesplitst naar uren, materiaal, materieel en onderaanneming. Tevens vragen wij offertes aan voor de onderdelen die ook daadwerkelijk in onderaanneming uitgevoerd gaan worden.

Tijdens het maken van de inschrijfbegroting worden onduidelijkheden verzameld en via een vragenlijst verzonden naar de opdrachtgever. Na ontvangst van de offertes worden deze in een overzicht geplaatst waardoor u inzicht krijgt in de verschillende aanbiedingen.

Na het gereed zijn van de begroting volgt een overleg met het bouwbedrijf waarin de begroting besproken wordt en de kansen en risico’s besproken worden.