Rueda bouwkosten- & adviesbureau

Haalbaarheidsstudies

Op basis van schetsen en in overleg met u als opdrachtgever kunnen wij voor u een budget vaststellen voor uw bouwplannen. Hierbij kunnen meerdere varianten doorgerekend worden om tot het juiste budget te komen.

Onze ruime ervaring op het gebied van bouwkosten en bouwmethodiek is hierbij een voordeel en tevens van groot belang.

Een duidelijke omschrijving met uitgangspunten en aannames maken de haalbaarheidsstudie compleet en geven u een duidelijk inzicht in de haalbaarheid van uw bouwplannen.

kompas

Elementenramingen

Met een elementenraming worden op basis van kengetallen de directe bouwkosten inzichtelijk gemaakt. Afhankelijk van uw wensen kan dit op een globale of een meer gedetailleerde manier. Een elementenraming kunnen wij voor u maken aan de hand van schetsmatige tekeningen maar ook op basis van een reeds uitgewerkt plan.

Hiermee heeft u een onderbouwde raming waarin de uitgangspunten van uw bouwproject duidelijk zijn omschreven. Aan de hand van deze elementenraming is een overzichtelijke vergelijking te maken met de begroting van de uitvoerende partij.